ژورنال لوستر آویز بلند

این فصل موجودی ما، نشان دهنده لیست خواسته های شماست. اگر شما قصد دارید لوستر مدرن مناسب برای فضای مورد نظرتان در خانه تهیه کنید، بهتر است در مورد نوع لوستر که می خواهید بخرید، جایی که در نظر دارید نصب کنید و میزان نور مورد نیاز اطلاعاتی جمع آوری کنید.

از آنجایی که هر فضایی میزان مشخصی از روشنایی را نیاز دارد، آویختن لوستر شاخه ای با شاخه های متعدد و در نتیجه لامپ های زیاد تر برای پذیرایی و فضاهای بزرگ برترین است. بنابرین تعیین محل، سنتی یا مدرن بودن مکان و مساحت فضا از اهمیت بسیاری برخوردار است.