پزشکی با آرد سوخاری فله بیماری را دیالیز کرد

بدون شک پختن، علمی ترین شکل پخت و پز است. بکینگ پودر کافی نیست و کیک های شما ممکن است صاف شوند. آرد زیاد و کوکی ها ممکن است جامد باشند.

به آن 10 نوع آرد سوخاری فله مختلف را اضافه کنید که در راهروی خواربارفروشی به شما خیره شده است، و این کافی است که شما را وادار به انداختن حوله چای کنید.

در حالی که ما حاضریم تلاش زیادی برای آزمایشات پخت خود انجام دهیم (در نهایت، حتی زمانی که نتایج عالی نیستند، معمولاً خوشمزه هستند!) درک خوب انواع مختلف آرد می تواند به شما یک شروع عالی بدهد.

شاید از خود بپرسید: آیا واقعاً لازم است از آرد کیک برای کیک هایم استفاده کنم؟ تفاوت بین آرد گندم کامل و آرد گندم کامل چیست؟ واقعاً به چند نوع آرد در انباری نیاز دارم؟ ما به تعقیب و گریز ادامه می دهیم.

آرد سوخاری

تفاوت اصلی بین هر نوع آرد میزان پروتئین آن است که با توجه به نوع گندم مورد استفاده برای تهیه آن مشخص می شود. آرد تهیه شده از انواع گندم با پروتئین بالا که گندم سخت نامیده می شود، دارای 10 تا 14 درصد پروتئین است.

آنهایی که از گونه های گندم کم پروتئین ساخته می شوند، به نام گندم نرم یا گندم سفید، حاوی 5 تا 10 درصد پروتئین هستند.

پروتئین بیشتر به معنای گلوتن بیشتر و گلوتن بیشتر به معنای قدرت بیشتر است. وقتی صحبت از پخت به میان می آید، مقدار گلوتن چیزی است که ساختار و بافت یک محصول پخته شده را تعیین می کند.

اکنون که درس علوم خود را برای آن روز داشتیم، اجازه دهید آن را کمی بیشتر به تفاوت بین ده نوع محبوب ترین آرد تقسیم کنیم.

آرد همه منظوره (که گاهی به اختصار آرد AP نامیده می شود) باید یکی از مواد اصلی در آشپزخانه شما باشد. این محصول از مخلوطی از انواع گندم نرم و سفت ایجاد شده و دارای پروتئین متوسطی در حدود 9 تا 11 درصد است.

به عنوان همه کاره ترین آرد، می تواند پوسته های پای پوسته پوسته، کوکی های جویدنی و پنکیک های کرکی ایجاد کند. اگر در دستور پخت «آرد» وجود داشته باشد به احتمال زیاد به معنای آرد همه منظوره است.