نمایندگی مستقیم لوستر حبابی

لوستر چوبی تلفیق جنس شیشه و استیل است. دارای دو مدل کوچک و بزرگ است. رنگ این محصول بژ است که از لحاظ روان شناسی رنگ ها، به دلیل اینکه چیدمان خانه های اکثر ما ایرانی ها در هارمونی های طلایی و نقره لوستر پذیرایی است، با هر دو تم، سازگاری مناسبی داشته و می توان این رنگ را ترکیب کرد و از لحاظ دیداری بسیار خوشایند بیننده خواهد بود.
طراحی این مدل طوری صورت گرفته است که در زمان پاک کردن هم وقت زیادی را به خود اختصاص نداده و به راحتی تمیز می شود.