نرخ خرید لوستر اسپرت

نرخ خرید لوستر پذیرایی در بازار چقدر است؟ آیا لوسترهای اسپرت در مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد؟
نرخ خرید لوستر صادراتی با توجه به مکان مورد استفاده ی آن متفاوت است.
لوستر های شیدخور که بیشتر جزو لوسترهای مدرن اسپرت می باشند، قیمتی بین سیصد هزار تومان تا نهصد هزار تومان دارند. لوستر سوزنی نیز بین سیصد هزار تومان تا یک میلیون و پانصد هزار تومان، قیمت گذاری می شوند.