نحوه صادرات لوستر اتاق خواب

نحوه ی صادرات لوستر اتاق خواب به کشورهای عربی چگونه است؟ آیا قبل از صادرات، مذاکرات به کشور مذکور صورت گرفته است؟
صادرات لوستر اتاق خواب به کشورهای عربی صورت می گیرد. بسته بندی لوستر به طوری است که به آن آسیبی وارد نشود.
ایران با انجام مذاکرات مختلف با کشورهای صادر کننده، امکان صادر لوستر اتاق خواب را مهیا کرده و انتقال لوستر اتاق خواب از کارخانه به کشور مذاکره شده، صورت می گیرد.