مراکز تولید لوستر مدرن

مراکز تولید لوستر پذیرایی کجاست؟ اسامی تولید کنندگان لوستر مدرن چیست؟
مراکز مختلفی در ایران به تولید لوسترهای مدرن می پردازند، از جمله تولید کننده های لوستر مدرن می توان از؛ پارس نوران شرق، ایران لوستر مدرن، آگرین، صنایع لوستر زارعیان، لوستر چشمه نور، لوستر مسینا، لوستر صادراتی انصاری، لوستر لاله زار، لوستر ونوس، لوستر آترین، لوستر مورانو، لوستر ایرانی و … نام برد.