لوستر فلزی ایتالیایی ویژه آشپزخانه

پزشکان استفاده از این لوستر را برای افراد مسن و کسانی که از حساسیت چشمی نسبت به انعکاس نور برخوردارند،پیشنهاد می کنند. چرا که سلامتی بشر از زمان های نخستین مسئله بوده است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابرین خرید لوستری که در طراحی خود استاندارد های ایمنی و کارایی مناسب را در ارجحیت خود قرار داده است، در حدود پنچاه درصد بیشتر از لوسترهای معمولی دیگر تایید شده است.

از جمله ویژگی های این مدل، طراحی متفاوت، زیبا و روشنایی مناسب اجرا شده است که قابلیت استفاده در خانه، آشپزخانه و محیط کار را داراست.
کد اطلاعات تماس: