قیمت لوستر اتاق نوزاد

قیمت لوستر اتاق نوزاد چقدر است؟ آیا لوستر مدرن اتاق نوزاد چینی، ایرانی و اروپایی قیمت های مختلفی دارند؟
لوستر اتاق نوزاد؛ قیمت های متفاوتی دارد.
لوستر اتاق نوزاد؛ بسته به نوع ایرانی و خارجی آن دارای قیمت های مختلفی است. معمولاً لوسترهای وارداتی از چین، قیمت های نازل تری نسبت به لوستر شاخه ای ایرانی دارند. البته باید بیان کرد که لوستر های وارداتی کشورهای اروپایی بسیار گران تر از لوسترهای اتاق نوزاد ایرانی می باشد.