قیمت فروش لوستر برنجی

لوستر برنجی با چه قیمتی به فروش می رسد؟ آیا قیمت لوستر نو و دست دوم متفاوت است؟
لوستر برنجی به خاطر نوع آلیاژ مصرفی آن، جزء لوسترهای گرانقیمت است.
لوستر برنجی به صورت نو و دست دوم در فروشگاه های اینترنتی موجود است و از نظر قیمتی، تفاوت بسیاری با هم دارند.
قیمت لوستر شاخه ای از 200000 تومان به بالا در فروشگاه های مجازی و حقیقی به فروش می رسد. باید توجه داشت که میزان آلیاژ، ظرافت، زیبایی و شاخه ی لوستر مدرن؛ تاثیر شایانی در قیمت فروش آن دارد.