قیمت خرید لوستر آشپزخانه

قیمت خرید لوستر چوبی چقدر است؟ آیا لوستر آشپزخانه باید قابل شست و شو باشد؟
لوستر آشپزخانه باید دارای نور پردازی مناسب باشد، جنس لوستر پذیرایی بهتر است که قابل شست و شو باشد، چون لوستر در معرض چربی ها قرار دارد.
قیمت خرید لوستر مدرن متفاوت است، در بازار لوستر آشپزخانه از 60000 تومان موجود است و هر چه ظرافت و زیبایی و جنس بهتری داشته باشد، قیمت آن نیز متناسب بالاتر است.