قیمت تولیدی لوستر تک شاخه

آیا قیمت تولیدی لوستر تک شاخه کمتر از قیمت آن در بازار فروش است؟ قیمت تولید لوستر صادراتی را چه کسی تعیین می کند؟قیمت تولیدی لوستر در کارخانه کمی پایین تر از قیمت آن در بازار فروش است.
قیمت تولیدی لوستر مدرن تک شاخه نیز از این امر مستثنی نیست، قیمت تمام شده ی تولید لوستر تک شاخه کمتر از قیمت آن برای مصرف کننده است.
کارخانه های لوستر پذیرایی، با توجه به کیفیت و مواد مورد استفاده در ساخت لوستر، قیمت آن را تخمین زده و با توجه به سود در نظر گرفته، با قیمتی بالاتر وارد بازار فروش می کنند.