فروشگاه اینترنتی لوستر اتاق خواب

یکی از مزایای لوستر چوبی، زیاد نور دادن  آنها است که به جای استفاده از یک لامپ، با مصرف انرژی کم تر، چند لامپ جایگزین می شود. میزان و رنگ نور و روشنایی تاثیر مستقیم در وضعیت روحی و تندرستی انسان و برداشت فرد از محیط دارد.

نور با ورود به محیط به اجسام جان می دهد و ماهیت اشیا را مشخص می کند، خصوصا در محل هایی چون اتاق خواب و آشپزخانه که بیشترین زمان افراد در این دو مکان طی می شود، در انتخاب لوستر پذیرایی مناسب که تمام ویژگی های دلخواه فرد از جمله ممانعت از برخورد چراغ در راستای صاف را در بر داشته باشد الزامی است.