علاقه به سیر و مشتقات آن را به عنوان داروهای طبیعی بالقوه افزایش داده

افزایش اخیر در محبوبیت داروهای جایگزین و محصولات طبیعی، علاقه به سیر سفید بدر و مشتقات آن را به عنوان داروهای طبیعی بالقوه افزایش داده است.

این بررسی ممکن است برای افزایش دانش ما در مورد اثرات درمانی سیر و بهبود برنامه های تحقیقاتی تجربی و بالینی آینده ما مفید باشد.

اگرچه نشان داده شده است که سیر صادراتی ممکن است به تنهایی یا به عنوان درمان کمکی در اختلالات مختلف دارای پتانسیل بالینی قابل توجهی باشد.

اما به دلیل برخی مسائل مانند نارسایی های روش شناختی، حجم نمونه کوچک، کمبود اطلاعات در مورد منطق دوز، تفاوت بین کارآزمایی‌های اثربخشی و اثربخشی، فقدان مقایسه‌ کننده دارونما یا فقدان گروه‌های کنترل، آزمایش‌ها و تحقیقات استاندارد بیشتری برای تأیید اثر مفید سیر در بیماری‌های مختلف مورد نیاز است.

کارآزمایی‌های آتی در مورد تأثیر سیر باید شامل اطلاعاتی در مورد دوز مواد مؤثره آماده‌سازی استاندارد سیر برای مقایسه بهتر کارآزمایی‌ها باشد.

خوب است بدانید که سیر سفید همدان بسیار پر خاصیت می باشد.

همچنین بررسی تأثیر اشکال مختلف عصاره سیر بر درمان دارویی استاندارد، به ویژه هنگامی که به عنوان درمان کمکی استفاده می شود، جالب خواهد بود.

اگرچه اعتقاد بر این است که سیر یک ماده بی خطر است، آزمایش های طولانی مدت با مدت معقول می تواند بینش هایی را در مورد عوارض جانبی احتمالی عصاره های مختلف سیر ارائه دهد.

ایمنی سیر قرمز همدان باید به ویژه در زنان باردار یا شیرده و همچنین در کودکان خردسال مورد آزمایش قرار گیرد.

همچنین برای ارزیابی تفاوت در مرگ و میر، عوارض جانبی جدی و عوارض سرطان و بیماری های قلبی عروقی پس از سیر درمانی، آزمایشات طولانی مدت و بزرگی مورد نیاز است.

 • منابع:
  1. Garlic: a review of potential therapeutic effects
 • تبلیغات: 
  1. با مصرف این سوسیس تا یک روز گرسنه نمی شوید!!
  2. متقاضیان یارانه برای اعتراض به بازار آمده اند
  3. بیرون آمدن کرم از شیرآبهایی در فرانسه!!!
  4. نمایان شدن شورت بازیکن معروف در بازی فینال