سرامیک کف حیاط پرسپولیس موجب از بین رفتن حشرات در خانه می شود

اتصالات زیاد این سرامیک کف حیاط پرسپولیس را نسبت به کفپوش هایی که با سرامیک سایز بزرگ پوشانده شده اند، در برابر لغزش مقاوم تر می کند. ( در اینجا الهام بیشتری برای خانه رویایی خود پیدا کنید).

برای شکستن دیوار یکنواخت کاشی سفید، می توانید با کمک حاشیه های سرامیک وقفه های کوچکی ایجاد کنید. اینها از نظر ارتفاع با فرمت کاشی واقعی مطابقت ندارند و در نتیجه چشم را جلب می کنند.

فرصتی عالی برای از بین بردن همگنی دیوار کاشی کاری شده با لهجه ای خاص و متفکرانه! با این حال، عنصر را می توان به عنوان پایانه دیوار نیز استفاده کرد.

سرامیک

حفظ مواد کاشی منطقی است. با این حال، هیچ محدودیتی برای انتخاب الگو وجود ندارد. اگر حاشیه قدیمی باشد یا بعد از مدتی دیگر آن را دوست نداشته باشد، به راحتی می توان آن را جایگزین کرد و با حاشیه دیگری یا به سادگی یک کاشی سفید جایگزین کرد.

به طور گسترده ای شناخته شده است که از کاشی ها هزاران سال پیش در مشرق زمین برای پوشش دیوارها و کف استفاده می شد. در اروپا این سنت را از قرون وسطی می شناسیم.

با کاشی های پخته شده از خاک رس، عمدتا کلیساها و صومعه ها مجهز شدند. در تکنیک پخت، تا به امروز، هر چه دما بالاتر باشد، کاشی سخت تر و مقاوم تر است!

اغلب قطعات منفرد با زیور آلات جبران می شدند. این همان چیزی است که ما هنوز هم امروزه پیدا می کنیم به خصوص روی دیوارها.

نقوش میوه یا سبزیجات در آشپزخانه، نقش‌های ظریف در حمام یا سرامیک‌های قدیمی روی اجاق‌های کاشی‌کاری شده: این امر به دیواری که در غیر این صورت ممکن است یک دیوار کاشی‌کاری‌شده یکنواخت باشد، تاکید می‌کند.