ساخت انگشتر با جیوه قرمز و سنگ جیوه توسط یک کودک

بر اساس یک برآورد قابل اعتماد، بیش از 400 جیوه فنیل و حداقل این تعداد ترکیب آلکیل جیوه سنتز شده است.
علاوه بر این دو گروه بزرگ، مشتقات جیوه و سنگ جیوه از طیف وسیعی از ترکیبات آلی به دست آمده است.
مهمترین آنها که مورد استفاده قرار می گیرند، آلکیل ها و هیدروکربن های معطر یا آریل هستند.
در گروه آلکیل اتیل جیوه کلرید به عنوان قارچ کش برای درمان بذر یا پیاز استفاده می شود. اتیل جیوه فسفات به عنوان قارچ کش بذر و نگهدارنده الوار استفاده می شود.
امروزه استفاده از جیوه با وجود خطری که دارد بسیار زیاد است و سنگ جیوه با وجود گران قیمت بودنش بسیار طرفدار دارد و به سنگی که در آینه دیده نمی شود معروف است.
N (اتیل جیوه)p تولوئن سولفونامید در درمان دانه ها و پیازها برای بیماری های ناشی از بذر و قارچ ها استفاده می شود. متیل جیوه دی سیانیدامید به عنوان ضدعفونی کننده و به عنوان قارچ کش برای درمان دانه ها استفاده می شود.
جیوه
اوره فنیل جیوه به عنوان ضدعفونی کننده و قارچ کش برای درمان بذر استفاده می شود. کلروفنل هیدروکسی مرکوریک نیز به عنوان ضدعفونی کننده بذر و قارچ کش استفاده می شود.
جیوه یکی ار ماده های خطرناک می باشد که حکم خرید و فروش جیوه قرمز بسیار سنگین می باشد.
استات فنیل جیوه به عنوان یک قارچ کش ضد عفونی کننده، علف کش و به عنوان نگهدارنده رنگ استفاده می شود.
نیترات فنیل جیوه به عنوان یک میکروب کش ضد عفونی کننده، قارچ کش، نگهدارنده استفاده می شود. اولئات فنیل مرکوری به عنوان یک عامل ضد کپک برای رنگ ها استفاده می شود.
به عنوان قارچ کش ضد میکروب کش نیز عمل می کند. پروپیونات فنیل مرکوری به عنوان قارچ کش و باکتری کش برای رنگ ها و پرداخت های صنعتی استفاده می شود.
امروزه از آمپول جیوه برای جوانسازی پوست استفاده می شود و برای اطلاع از   قیمت آمپول جیوه قرمز می توانید به سایتها و مراکز معتبر مراجعه کنید.
بنزات فنیل جیوه به عنوان یک باکتری کش و قارچ کش و به عنوان دناتوره کننده الکل استفاده می شود.
 • منابع:
  1. Mercury Poisoning
 • تبلیغات: 
  1. قیمت لوله پلی اتیلن فشار ضعیف
  2. قیمت لباس ضد گاز آتش نشانی
  3. قیمت کربنات سدیم فله
  4. قیمت خرما پیارم بسته بندی