خط تولید لوستر قدیمی

با توسعه هر چه بیشتر فروش در زمینه لوستر مدرن، تولید کنندگان بخشی از توان و فعالیت های خود را در زمینه تولید لوستر پذیرایی و کلاسیک با کیفیت اعلا متمرکز می کنند، که شدت و میزان تاکید بر چنین رویکردی بستگی به تناسب بین اهداف و استراژی های تامین کنندگان و توزیع کنندگان با بازارهای داخلی و خارجی دارد.

از طرف دیگر، امروزه با صادرات این محصولات، با شعار همه چیز زیر یک سقف لوستر تلاش بر این است که نقش خود را در این امر پر رنگ تر کرده و این فقط تفکر در فروش کالا و درآمدزایی نیست، بلکه در کنار آن سعی بر این است که با درک دقیق نیازها و خواسته ها، خود را به عنوان یک برند در ذهن خریداران بگنجانند.