تولید کنندگان لوستر آشپزخانه ایرانی

تولید کنندگان لوستر آشپزخانه ایرانی کدام کارخانه ها هستند؟ صنایع لوستر نگین، سابقه ی چند ساله دارد؟در ایران کارخانه های مختلفی، لوستر آشپزخانه تولید می کنند.
لوستر آشپزخانه مهتاب، لوستر آشپزخانه نگین، لوستر آشپزخانه نگاه و … تعدادی از کارخانه های تولید لوستر هستند.
صنایع لوستر نگین یکی از باسابقه ترین کارخانه های تولید لوستر آشپزخانه در ایران است. این کارخانه با بیش از 18 سال سابقه، لوسترهای درخشان و باکیفیت را وارد بازار فروش می کند.