تولید و پخش لوستر تک شاخه

آیا لوستر به صورت تک شاخه تولید می شود؟ پخش لوستر تک شاخه در کجا انجام می شود؟
لوستر به صورت تک شاخه تولید می شود. حتی لوسترهای چند شاخه از اتصال لوسترهای تک شاخه ایجاد می شود و قیمت لوستر بسته به تعداد شاخه هایش تعیین می گردد.
انواع و اقسام لوسترهای تک شاخه در کارخانه های لوستر سازی تولید می شود و برای فروش وارد بازار پخش می گردد.
پخش لوستر در فروشگاه های سراسر کشور صورت می گیرد.