تولید عمده لوستر مدرن

آیا لوستر مدرن به صورت عمده تولید می شود؟ تولید عمده ی لوستر های مدرن چه فواید اقتصادی دارد؟در جامعه ی کنونی که رو به مدرنیته است، وسایل نیز باید مدرن باشد.
کارخانه های تولید لوستر، با توجه به تقاضای بالای مشتری از مدرنیته؛ لوستر پذیرایی را به صورت عمده تولید کرده و وارد بازار فروش می کنند.
تولید لوستر چوبی باعث ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات خانگی شده است و از نظر اقتصاد کشور نیز، صادرات لوستر مدرن نیز صورت گرفته و بهره ی اقتصادی نیز دارد.