تولید انواع لوستر کریستالی برنجی

بدون هیچ شک و تردیدی می توان بر این واقعیت صحه داشت که تولیدات مستقیم لوستر و عرضه با قیمت کارخانه ای، موجی در سیر تکاملی و پیشرفت صعودی در مسیر خرید و فروش به صورت خرده و عمده را موجب شده است. این مفهوم، زیر ساخت مناسبی را در جهت رشد روابط بین عمده فروشان و تولید کنندگان ایجاد کرده است. با کمک این مفاهیم، تامین کنندگان تلاش می کنند تا ضمن برآورده کردن خواست مشتریان، مبنای یک رابطه برد_برد را پایه گذاری کنند. چرا که خرید توسط فروشگاه ها، امکان افزایش 50 درصدی مبلغ را دارد.
کد اطلاعات تماس: