بازار فروش لوستر پذیرایی

ارتفاع سقف و اندازه میز دو عامل مهم برای در نظر گرفتن نصب لوسترها در یک میز نهارخوری می باشند. لوستر باید با توجه به ابعاد تناسب داشته باشد، نکته ای که در هنگام تهیه لوستر نباید از آن غافل شد، این است که زمانی که کالای انتخابی بیش از حد بزرگ باشد نیز ممکن است دید را در سراسر میز مانع شود، بنابرین مشخص کردن سایز انتخابی مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است، خوشبختانه ما انواع مناسب محصول، برای هر کنسپتی را فراوان کرده ایم.
کد اطلاعات تماس: