انواع بسته بندی لوستر پارچه ای

انواع بسته بندی لوستر پارچه ای چیست؟ بهترین نوع بسته بندی لوستر پارچه ای چه نوع بسته بندی است؟
انواع مختلف بسته بندی برای لوستر وجود دارد.
برای بسته بندی لوستر های پارچه ای به خاطر جنسشان از بسته بندی های پلاستیکی استفاده می شود. بسته بندی پلاستیکی باعث می شود که هر گونه آلودگی و آب به لوستر رسوخ نکند و بهترین نوع بسته بندی برای لوستر است.
لایه ی پلاستیکی بسته بندی لوستر پارچه ای باید طوری باشد که امکان رنگ دادن به بافت پارچه را نداشته باشد.

منبع: فروشگاه دکوراسیون ایران