انواع بسته بندی لوستر برنجی

انواع بسته بندی لوسترهای برنجی چگونه است؟ آیا لوستر برنجی از ارزش بالایی برخوردار است؟
لوستر های برنجی از ظرافت خاصی و ارزش بالایی برخوردار هستند.
انواع مختلفی بسته بندی برای لوستر های برنجی صورت می گیرد.
بسته بندی لوسترهای برنجی به نحوی صورت می گیرد که به آلیاژ آن آسیب وارد نشود و مورد ضربه قرار نگیرد.
بسته بندی لوسترهای برنجی معمولا در کارتن ها مخصوص همراه با یونولیت صورت می گیرد.